92. Dostępne przedszkole

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zielony Latawiec” Opis projektu:  Głównym celem projektu jest dostosowanie przedszkola specjalnego „Zielony Latawiec” do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 8 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Cel projektu będzie osiągnięty do

93. Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock  Opis projektu:  Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli placówki.  Wsparciem zostało objętych ponad 340 uczniów kształcących się w zawodach: Technik organizacji turystyki, Technik przemysłu mody, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i

94. Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki  Opis projektu:  Projekt „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki”  realizowany był w 7 szkołach podstawowych na terenie Gminie Mińsk Mazowiecki. Głównym celem projektu było podniesienie u 667 uczniów z obszaru Gminy Mińsk Mazowiecki kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze

95. Szkoła bez granic! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o. o.  Partner Projektu: Powiat Piaseczyński (Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach)  Opis projektu:  Projekt skierowany był do minimum 71 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, uczęszczających do szkoły podstawowej i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych – wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach. Kształcone

96. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Gmina Glinojeck  Opis projektu:  Głównym celem projektu było kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów ze szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Glinojeck w roku szkolnym 2018/2019.  W projekcie wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Glinojeck.

97. Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Edutainment Michał Kaczmarek   Partner projektu: Gmina Brochów  Opis projektu:  Projekt pt. ” Kalejdoskop wiedzy w Szkole Podstawowej w Lasocinie i Śladowie” realizowała firma Edutainment w partnerstwie z Gminą Brochów. Wsparciem objęto Szkołę Podstawową w Lasocinie i Szkołę Podstawową w Śladowie.  Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości procesu

98. Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek    Partner projektu: Stowarzyszenie „Vox Humana” Opis projektu:  Celem głównym projektu „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy projektu

99. „Zwyczajni, niezwyczajni- działamy, wiedzę zdobywamy”

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy    Opis projektu:  Projekt pn. „Zwyczajni, niezwyczajni – działamy wiedzę zdobywamy” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 431 w Warszawie. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w

100. Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera Partner Projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy Opis projektu:  Projekt pt.” Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356” realizowała Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawa. Wsparciem objęto Szkołę Podstawową nr 356 w Warszawie. Realizacja projektu

101. Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera Partner Projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy   Opis projektu:  Projekt pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344” zrealizowany został przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Realizacja projektu miała ogromny wpływ na

102. Wyrównujemy szanse na lepszy start

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Wyrównujemy szanse na lepszy start” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 428. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi

103. Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy Partner Projektu:  Mały Inżynier Ewa Bednarek Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”.

104. Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy Partner Projektu:  Mały Inżynier Ewa Bednarek Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”.

105. Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy Partner Projektu:  Mały Inżynier Ewa Bednarek Opis projektu:  Projekt pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier Ewa Bednarek”.

106. Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”  zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 414. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi

107. Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Mały Inżynier Ewa Bednarek Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie

108. Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Mały Inżynier Ewa Bednarek Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie

109. Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH Nazwa Beneficjenta: Mały Inżynier Ewa Bednarek Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  Opis projektu:  Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie