Kontakt

Dane kontaktowe Instytucji:

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa

Telefon: 022 542 27 21  
Fax: 022 698 31 44