100. Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Partner Projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy

Opis projektu: 

Projekt pt.” Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356” realizowała Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawa. Wsparciem objęto Szkołę Podstawową nr 356 w Warszawie.

Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości procesu kształcenia. Wyposażenie pracowni przedmiotowych umożliwia m.in. wykorzystywanie w czasie standardowych zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych nowoczesnych metod nauczania, takich jak metoda eksperymentu. Szkoła została wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe do pracowni przyrodniczej, biologicznej, matematycznej, komputerowej.

Projekt przyczynił się w znacznym stopniu do wyrównywania szans, m.in. poprzez zapewnienie bezpłatnych zajęć dla wszystkich uczestników projektu-w zajęciach mogły wziąć udział osoby, w przypadku których niski dochód na osobę w rodzinie wykluczał możliwość uczestnictwa w płatnych zajęciach dodatkowych. Uczestnictwo w zajęciach, które odbywały się również w sezonie wakacyjnym w postaci półkolonii edukacyjnych, pozwoliło odkryć uczniom świat przedmiotów ścisłych i technicznych na nowo. Uczniowie, którzy wcześniej uważali te przedmioty za nudne i trudne, dzięki nowatorskiemu podejściu do przekazywania wiedzy opartego na metodzie eksperymentu, z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto rezultaty m.in. w postaci rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy 202 uczniów (81K,121M) poprzez objęcie ich wysokiej jakości zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym. W Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie stworzono międzyszkolną pracownię biologiczną, która została udostępniona do użytku Szkole Podstawowej nr 110 w Warszawie i Szkole Podstawowej nr 118 w Warszawie, a zakupiony zestaw do nauki programowania wypożyczany jest innym szkołom.

Link do strony internetowej projektu: https://fundacja.malyinzynier.pl/mazowieckie?start=6

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://photos.app.goo.gl/WH3mcuhEPkjbVVUr9