96. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Glinojeck

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Gmina Glinojeck 

Opis projektu: 

Głównym celem projektu było kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów ze szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Glinojeck w roku szkolnym 2018/2019. 

W projekcie wzięło udział 509 uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Glinojeck. Dla uczniów realizowane były m.in. zajęcia wyrównujące z języka polskiego, z języka angielskiego, z matematyki, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, informatyczne oraz zajęcia z kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i pracy w grupie. Realizowane były również zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawnymi). 

Dla nauczycieli ze szkół (43 osoby) przewidziano wsparcie w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, w tym przede wszystkim z umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w dydaktyce. Zakres projektu objął również studia podyplomowe z integracji sensorycznej dla 2 nauczycielek oraz kurs dotyczący umiejętności wykorzystywania metody biofeedback (2 stopnie dla 2 nauczycielek).  

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole. Zakupiony został specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m. in. wyposażona została pracownia do integracji sensorycznej

Link do strony internetowej projektu: 

http://www.glinojeck.net/asp/rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-ze-szkol-podstawowych-z-terenu-gminy-glinojeck,56,artykul,5,1364

http://www.glinojeck.net/asp/pliki/wiesci_glinojeckie/wiesci_glinojecka_nr1_marzec_-_kwiecien___2019.pdf.pdf