98. Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Targówek   

Partner projektu: Stowarzyszenie „Vox Humana”

Opis projektu: 

Celem głównym projektu „Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy projektu pochodzili z dwóch szkół podstawowych położonych na warszawskim Targówku — SP nr 58 i SP nr 84. W ramach projektu uczniowie skorzystali z dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka angielskiego, matematyki, informatyki a dzieci cudzoziemców także z nauki języka polskiego jako języka obcego. Niniejsza inicjatywa skierowana była zarówno do dzieci z trudnościami w nauce jak i uzdolnionych, poszerzających wiedzę w trakcie zajęć prowadzonych metodą eksperymentalną. Ponadto przeprowadzono zajęcia reedukacyjne, warsztaty kreatywności oraz konsultacje indywidualne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zostały doposażone cztery pracownie szkolne — dwie informatyczne i dwie matematyczne w tablety i plansze interaktywne. Ponadto zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne na potrzeby prowadzonych zajęć. Wsparciem projektowym objęto łącznie 229 uczniów.