101. Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Partner Projektu:  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy  

Opis projektu: 

Projekt pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344” zrealizowany został przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy.

Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości procesu kształcenia. Wyposażenie pracowni przedmiotowych umożliwia m.in. wykorzystywanie w czasie standardowych zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych nowoczesnych metod nauczania, takich jak metoda eksperymentu. Szkoła została wyposażona w sprzęt i pomoce naukowe do pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, matematycznej i komputerowej.

Projekt przyczynił się w znacznym stopniu do wyrównywania szans, m.in. poprzez zapewnienie bezpłatnych zajęć dla wszystkich uczestników projektu-w zajęciach mogły wziąć udział osoby, w przypadku których niski dochód na osobę w rodzinie wykluczał możliwość uczestnictwa w płatnych zajęciach dodatkowych. Uczestnictwo w zajęciach, które odbywały się również w sezonie wakacyjnym w postaci półkolonii edukacyjnych, pozwoliło odkryć uczniom świat przedmiotów ścisłych i technicznych na nowo. Uczniowie, którzy wcześniej uważali te przedmioty za nudne i trudne, dzięki nowatorskiemu podejściu do przekazywania wiedzy opartego na metodzie eksperymentu, z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych.

Dzięki realizacji projektu osiągnięto rezultaty m.in. w postaci rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy 183 uczniów (82K,101M) poprzez objęcie ich wysokiej jakości zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym. W Szkole Podstawowej nr 344 w Warszawie stworzono międzyszkolną pracownię chemiczną, która została udostępniona do użytku Szkole Podstawowej nr 257 w Warszawie i Szkole Podstawowej nr  31 w Warszawie, a zakupiony zestaw do nauki programowania wypożyczany jest innym szkołom.

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://fb.watch/lAVdx0Lf_z/

Linki do stron projektu w mediach społecznościowych: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LmEL1r5dJFCNgNG9XF2A5j8cQNqMPAHzxdBEg6CP2JRfXMDKmSrUcms8SbjKy7wYl&id=100063850954625

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BeYZHy3kuBEPJzEbnD9TXBwK5oPQ3WG4s6wj3Zp2YgPXe8nKouRK6v2DgH4C6dpJl&id=100063930644387