102. Wyrównujemy szanse na lepszy start

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Opis projektu: 

Projekt pn. „Wyrównujemy szanse na lepszy start” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 428. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz doposażenie i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego. Pierwszym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W ramach projektu odbyły się serie zajęć z ; logoterapii, terapii tanecznej, zajęć z alpakami, bajkoterapii z wykorzystaniem instrumentów oraz arteterapii z elementami muzyki, plastyki i tańca. W efekcie wsparciem zostało objętych 150 przedszkolaków, którzy uczestniczyli w zajęciach  o łącznej wartości 142 200,00 zł. Drugim celem było podniesienie kwalifikacji 25 nauczycieli. W ramach zadania odbyły się kursy: „Szkolenie umiejętności wychowawczych z elementami coachingu”, „Metody aktywne oparte na muzyce”, „Techniki relaksacyjne w pracy z dzieckiem”, „Tańce i zabawy w kręgu i kole”,  a wszystko na kwotę 29 280,00zł. Trzecim celem było doposażenie i przystosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W efekcie zakupione zostały:  wyposażenie sali gimnastycznej i ogrodu (m.in. mini gruszki rehabilitacyjne, hamaki, zestaw sensoryczny do ogrodu, kącik manipulacyjny do ogrodu, stół do zabawy wodą i piskiem), pomoce dydaktyczne (m.in. programy do zajęć logopedycznych, zestawy instrumentów muzycznych, książki, słuchowiska i gry planszowe, tablice grafomotoryczne) oraz dwa laptopy z oprogramowaniem i dwa projektory. Przedszkolne  sale dydaktyczne zostały doposażone na łączną kwotę 68 440,00 zł.

Linki do stron projektu w mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/IzabelaZiatekWiceburmistrzUDBialoleka/posts/pfbid02bg5JrRvFci1UsnhVXSUDG7BFLEuj1qdbLzEyzCqe76MGfZTgc5CE6S1E3LgsF8efl

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4922499254506949&set=pcb.4922499927840215

https://www.facebook.com/photo?fbid=539473228192641&set=pcb.539473531525944