107. Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Mały Inżynier Ewa Bednarek

Partner projektu: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy 

Opis projektu: 

Projekt pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314” zrealizowany został przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Dzielnicą Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju uczniów poprzez rozbudzenie w nich potencjału, nadanie indywidualnego kierunku oraz zwiększenie możliwości technicznych szkoły, do której uczęszczają. Pierwszym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów, poprzez objęcie ich dodatkowymi zajęciami wysokiej jakości, w okresie szkolnym i wakacyjnym. W ramach projektu odbyły się; „Spotkanie z Królową” – zajęcia z matematyki, laboratoria przyrodnicze, laboratoria robotyki, laboratoria elektroniki, lekcje języka polskiego dla cudzoziemców, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty kodowania, projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej, pokazy naukowe, półkolonie „Laboratoria Naukowe”. W efekcie wsparciem zostało objętych 258 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach  o łącznej wartości 234 682,80 zł. Drugim celem było podniesienie jakości procesu kształcenia w szkole poprzez zakup nowych pomocy dydaktycznych i wyposażenie pracowni szkolnych oraz zakup sprzętu IT. W efekcie doposażone zostały sale: przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, matematyczna, oraz informatyczna. Został zakupiony sprzęt IT (m.in. laptopy z oprogramowaniem, tablety, monitory interaktywne, głośniki), sprzęt laboratoryjny (m.in. fartuchy, probówki, tryskawki, palniki), sprzęt do doświadczeń (m.in. zestawy preparatów mikroskopowych, modele szkieletu człowieka, przewodniki przyrodnicze), mikroskopy z podłączeniem do komputera, pomoce do programowania oraz pomoce do matematyki (m.in. bryły, modele ostrosłupów, gry matematyczne). Szkolne sale dydaktyczne zostały doposażone na łączną kwotę 115 675,00 zł.

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://fb.watch/lAVdx0Lf_z/

Linki do stron projektu w mediach społecznościowych: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0LmEL1r5dJFCNgNG9XF2A5j8cQNqMPAHzxdBEg6CP2JRfXMDKmSrUcms8SbjKy7wYl&id=100063850954625

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0BeYZHy3kuBEPJzEbnD9TXBwK5oPQ3WG4s6wj3Zp2YgPXe8nKouRK6v2DgH4C6dpJl&id=100063930644387