99. „Zwyczajni, niezwyczajni- działamy, wiedzę zdobywamy”

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy   

Opis projektu: 

Projekt pn. „Zwyczajni, niezwyczajni – działamy wiedzę zdobywamy” zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 431 w Warszawie. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz doposażenie i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego. Pierwszym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W ramach projektu odbyły się serie zajęć z: dogoterapii, terapii Biofeedback, artterapii, radzimy sobie z trudnymi emocjami, terapii metodą Montessori oraz ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn. W efekcie wsparciem zostało objętych 70 przedszkolaków, którzy uczestniczyli w zajęciach  o łącznej wartości 191 375,00 zł. Drugim celem było podniesienie kwalifikacji 7 nauczycieli. W ramach zadania odbyły się studia podyplomowe „Edukacja Montessori” dla 2 nauczycieli oraz kursy: „Biofeedback I stopień”, „Biofeedback II stopień”, „Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborn”  a wszystko na kwotę 28 400,00 zł. Trzecim celem było doposażenie i przystosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W efekcie zakupione zostały: pomoce Montessori – będące wyposażeniem całej sali, aparat Bifeedback wraz ze wszystkimi dostępnymi akcesoriami i planszami stymulacyjnymi, plastyczne pomoce dydaktyczne, tablice grafomotoryczne, gry edukacyjne, dwa laptopy z oprogramowaniem i dwa projektory  . Przedszkolne  sale dydaktyczne zostały doposażone na łączną kwotę 109 100,00 zł. 

Linki do stron projektu w mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/IzabelaZiatekWiceburmistrzUDBialoleka/posts/pfbid02bg5JrRvFci1UsnhVXSUDG7BFLEuj1qdbLzEyzCqe76MGfZTgc5CE6S1E3LgsF8efl

https://www.facebook.com/photo?fbid=362938889177807&set=pcb.362940505844312

https://www.facebook.com/photo?fbid=141926235113315&set=pcb.141926281779977

https://www.facebook.com/photo?fbid=137815225524416&set=pcb.137815782191027