106. Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Opis projektu: 

Projekt pn. „Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci”  zrealizowany został przez Dzielnicę Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy w Przedszkolu nr 414. Głównymi założeniami projektu było wsparcie rozwoju przedszkolaków poprzez realizację dodatkowych zajęć wyrównujących ich szanse edukacyjne, wsparcie nauczycieli szkoleniami przydatnymi w pracy z dziećmi oraz doposażenie i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego. Pierwszym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. W ramach projektu odbyły się serie zajęć z: sensoplastyki, zabawy i ćwiczeń opartych na pogłębionym kontakcie fizyczno-emocjonalnym, logorytmiki, TUS oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. W efekcie wsparciem zostało objętych 240 przedszkolaków, którzy uczestniczyli w zajęciach  o łącznej wartości 162 800,00 zł. Drugim celem było podniesienie kwalifikacji 50 nauczycieli. W ramach zadania odbyły się kursy: „Metoda dobrego startu”, „Bilateralna Integracja”, „TUS”, „Integracja Sensoryczna”, „Oryginal Play”, „Metoda kolorowych dźwięków”, „Szkolenie muzyczne”, a wszystko na kwotę 64 960,00zł. Trzecim celem było doposażenie i przystosowanie przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W efekcie zakupione zostały:  pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych (m.in. gry planszowe, gry zręcznościowe, gry logiczne, klocki), programy multimedialne (m.in. spektrum autyzmu, percepcja wzrokowa, wspomaganie rozwoju), wyposażenie sali SI (m.in. tor piłeczkowy, tunel nieskończoności, tablica świetlno-dźwiękowa), pomoce dydaktyczne (m.in. kredki, farby, artykuły do prac kreatywnych, plastelina) oraz tablety. Przedszkolne  sale dydaktyczne zostały doposażone na łączną kwotę 85 255,00zł.

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/IzabelaZiatekWiceburmistrzUDBialoleka/posts/pfbid02bg5JrRvFci1UsnhVXSUDG7BFLEuj1qdbLzEyzCqe76MGfZTgc5CE6S1E3LgsF8efl