92. Dostępne przedszkole

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zielony Latawiec”

Opis projektu: 

Głównym celem projektu jest dostosowanie przedszkola specjalnego „Zielony Latawiec” do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 8 dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Cel projektu będzie osiągnięty do dnia 2022-04-30. Projekt realizuje tym działań B i E zgodnie z regulaminem. Cele szczegółowe. 1. Zwiększenie kompetencji 6 osób z kadry przedszkola w zakresie opieki i edukacji dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz współpracy z rodzicami. 2. Lepsze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wyniku wprowadzenia dodatkowej oferty edukacyjnej. 3. Poprawę zaplecza technicznego i sprzętowego przedszkola poprzez dostosowanie sali zajęć, łazienki i placu zabaw oraz zakup wyposażenia