8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Mińsk Mazowiecki

Opis projektu:

W ramach projektu przeprowadzono głęboką termomodernizację w celu poprawy efektywności energetycznej szkolnych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki tj. Szkoły Podstawowej w Brzózem, Zespołu Szkół w Janowie oraz Zespołu Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielehowiznie.

Projekt obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wymianę instalacji c.o., wymianę kotłów, ustawienie przerw dobowych i tygodniowych poprzez montaż automatyki, montaż liczników ciepła i c.w.u., montaż ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyniku realizacji projektu roczne zapotrzebowanie na ciepło zmniejszyło się o ponad 50%. Osiągnięta efektywność dla wszystkich obiektów wynosi 82%. Ta ilość energii w znacznym stopniu przyczyniła się do obniżenia kosztów eksploatacji 3 budynków gminnych oraz do osiągnięcia planowanych efektów społeczno-gospodarczych. W ramach realizacji projektu znacznie ograniczona została emisja gazów cieplarnianych.