9. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN

Opis projektu:

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostało wykonanych 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało także  6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do roweru, zestaw narzędzi, a także w ławkę – jako miejsce odpoczynku.

Przedsięwzięcie było kontynuacją I i II etapu budowy ścieżek na terenie gminy Nadarzyn. Zadaniem projektu było zmniejszenie natężenia ruchu zmotoryzowanego oraz poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału transportu rowerowego. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po drogach gminnych i powiatowych. Nastąpiła redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza na terenie Gminy.

Link do strony internetowej projektu:  http://archiwum.nadarzyn.pl/498_ROK_20180F74.HTM?tresc=9135 

Linki do publikacji na temat projektu: https://www.nadarzyn.pl/plik,6302,wn07-2017-pdf.pdf