7. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Elektronicznych Przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia

Opis projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

Projekt dotyczył:

  • Zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 75,07% w stosunku do stanu sprzed inwestycji;
  • Racjonalizacji zużycia energii – oszczędzanie energii, produkowanie jej zgodnie z ustalonymi potrzebami energetycznymi obiektu i zwiększenie sprawności energetycznej zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i zaopatrzenia w energię;
  • Zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z OZE, a w konsekwencji spadek emisji zanieczyszczeń powietrza, jak również podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska;
  • Poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego m.in. poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie źródeł energooszczędnych, ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, jak również redukcję CO2, realizując tym samym założenia pakietu klimatycznego.

Zakres projektu obejmował działania:

  • prace związane z dociepleniem przegród zewnętrznych (ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów)
  • usprawnienie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej
  • modernizację w zakresie instalacji elektrycznej
  • montaż odnawialnych źródeł energii

Realizacja przedmiotowego Projektu przyczyniła się do poprawy stanu technicznego budynku oraz poprawy jego wydajności energetycznej i eksploatacyjnej. Efekty ekologiczne dotyczyły poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego – racjonalizacja produkcji energii i zapewnienie właściwych warunków izolacyjnych ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja Projektu przyczyniła się bezpośrednio do zapewnienia odpowiednich warunków cieplnych, co sprzyja możliwości rozwoju intelektualnego i praktycznego uczniów, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracyjnych. Bezpośrednim efektem realizacji projektu jest również optymalizacja kosztów ponoszonych na utrzymanie i eksploatację budynku.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.radom.pl/dla-mieszkancow/inne/fundusze-i-projekty-unijne/projekty-dofinansowane-w-latach-2014-2020/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-mazowieckiego-rpowm/termomodernizacja-budynku-zespolu-szkol-elektronicznych-przy-ul-sadkowskiej-19-w-radomiu/  

Linki do publikacji na temat. projektu:

 https://radom.naszemiasto.pl/termomodernizacja-budynku-zespolu-szkol-elektronicznych-w/ar/c1-8499395  

https://echodnia.eu/radomskie/zespol-szkol-elektronicznych-w-radomiu-zostanie-gruntownie-ocieplony-za-pieniadze-z-unii-europejskiej/ar/c1-15724070