16. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału turystycznego i dostępności do kultury dla mieszkańców i turystów odwiedzających m.st. Warszawę poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj. Zabytkowy budynek przy ul. Jagiellońskiej 28, który znajdował się w złym stanie technicznym i był wyłączony z użytkowania, poddany został niezbędnym pracom modernizacyjno – remontowym. W wyniku realizacji inwestycji powstały dwie nowoczesne sale widowiskowe: sala główna ze 180 miejscami na widowni i ruchomą sceną oraz sala kameralna przeznaczona dla grup 25 osobowych. Powstała także nowa przestrzeń wystawienniczo – edukacyjna.

Na cele kulturalne przeznaczona została duża scena, mała scena, sala do działań edukacyjnych oraz galeria. Pozwala to na realizację najbardziej rozbudowanych i najnowocześniejszych spektakli lalkowych w Polsce. Zapadnie, oświetlenie, akustyka, urządzenia do mappingu i wiele innych elementów funkcjonuje przy wykorzystaniu najnowszych technologii, dzięki czemu zarówno twórcy jak i widzowie mają możliwości doświadczania zupełnie nowych emocji i wrażeń. Infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą zmianą architektoniczną było uruchomienie dwóch wind dla osób z niepełnosprawnością ruchową, utworzenie pętli indukcyjnej, ułatwiającej odbiór wydarzeń osobom z dysfunkcjami słuchu. Wydzielone zostało wyciszone i przeszklone stanowisko do prowadzenia audiodeskrypcji. Ponadto stworzono pokój wyciszeń dla osób ze spektrum autyzmu. Oprócz ww. inwestycji rozwijana jest oferta kulturalno – edukacyjna. Dodatkowo część dóbr kultury, jakimi dysponuje Teatr, została zdigitalizowana i udostępniona w internecie.

Link do strony internetowej projektu: 

https://um.warszawa.pl/waw/europa/-/poprawa-dostepnosci-do-zasobow-kultury-poprzez-rewitalizacje-i-modernizacje-teatru-baj-w-warszawie