17. Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: GMINA NADARZYN

W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn został wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn, który dodatkowo pełni funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstała w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce rowerowej. Efektem projektu było powstanie 1 parkingu w systemie P&R na 225 miejsc parkingowych, w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla rowerów oraz 4 perony autobusowe i poczekalnia.

Link do strony internetowej projektu:  http://archiwum.nadarzyn.pl/498_ROK_2018F5B2.HTM?tresc=9136 

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=WkFxeEq3fwM 

Linki do publikacji na temat projektu: https://www.nadarzyn.pl/plik,5893,wn03-2017-pdf.pdf