15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Płońsk – etap II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk

Projekt obejmuje głęboką modernizację energetyczną 3 budynków użyteczności publicznej w Płońsku: Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego oraz siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku. W ramach projektu wykonano prace polegające m.in. na: ociepleniu obiektów – w tym dachów i stropodachów, fundamentów, elewacji, a także docieplenie stropu piwnicy w budynku ZGM. Ponadto w ramach projektu wymieniono okna i drzwi zewnętrzne. Dodatkowo wymieniono oświetlenie na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED. Zmodernizowany został system grzewczy i c.w.u, a także wymieniono grzejniki oraz przeprowadzono modernizację instalacji c.w.u. w budynku SP nr 1. W każdym z termo modernizowanych budynków zamontowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy od 5 kW do 20 kW. Ponadto w budynkach wykonano instalację elektryczna, oświetlenie awaryjne oraz sieci strukturalnej LAN. W ramach realizacji projektu dofinansowanego z UE wykonany został system odprowadzenia wód opadowych z dachu na tereny zielone.

Link do strony internetowej projektu: 

https://plonsk.pl/564-poprawa-efektywnosci-energetycznej-budynkow-uzytecznosci-publicznej-gminy-miasto-plonsk-etap-ii.html