23. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Opis projektu: 

Oranżeria zlokalizowana jest w zespole pałacowo-parkowym Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, zaś przestrzeń objęta projektem zlokalizowana jest w suterenie budynku. Projekt miał na celu aranżację i przygotowanie przestrzeni do pełnienia funkcji sal ekspozycyjnych. Zakładał podział na cztery oddzielne ekspozycje, podejmujące różne aspekty budynku: jego historię i przeznaczenie, architekturę i rozwiązania techniczne oraz prace archeologiczne dotyczące obiektu. Sala otwierająca ma za zadanie wprowadzić turystę w przestrzeń historycznej oranżerii, przełożoną na język współczesnej architektury. Za pomocą dźwięku, obrazu oraz atmosfery pomieszczenie umożliwia poznanie, czym był i czemu służył budynek. Jest tu makieta, której zadaniem jest pokazanie integracji architektury z otaczającą ją i znajdującą się wewnątrz zielenią. Odbicie makiety w lustrach pozwala zobaczyć całość obiektu, tworząc jednocześnie efekt powiększenia pomieszczenia i nadaniu mu centralnego charakteru. Jedna ze ścian mieści w sobie stanowiska edukacyjne audio i wideo. Przedstawiają one historyczne fotografie założenia parkowego, filmy informacyjne i muzykę. W jednej z sal zaprezentowane jest połączenie techniki z architekturą. Jest to przestrzeń eksponująca strukturę i rozwiązania techniczne zastosowane w oranżerii. W istniejący układ z cegieł pozyskanych na stanowisku archeologicznym, zostały wkomponowane elementy wyjaśniające sposób funkcjonowania budynku. Konstrukcja obiektu przedstawiona została za pomocą makiety montowanej na ścianie. Przedstawiona jest jako przekrój przez kluczowe elementy struktury wraz z opisem tekstowym i dźwiękowym. Jest w tej strefie również makieta interaktywna, przedstawiająca kanały grzewcze i system rozprowadzania ciepła po obiekcie. Makieta ma być rodzajem intelektualnej zabawy, w której przekładając odpowiednie elementy, użytkownik ma na celu doprowadzenie „ogrzewania” do wyznaczonego celu. Tematem wiodącym trzeciej strefy jest archeologia na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Opinogórze. W sali przedstawione zostały prace przeprowadzone podczas badań nad budynkiem oranżerii. Jest tu również ekspozycja prezentująca elementy używane w XIX wiecznej oranżerii.

W dodatkowo wydzielonej salce edukacyjno-interaktywnej z dywanem interaktywnym przetwarzającym wyświetlany obraz w wyniku reakcji na ruchy rąk użytkowników można poczuć się jak archeolog – wykopując eksponaty znajdujące się obecnie w zbiorach lub na ekspozycjach Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz ułożyć puzzle. Jest tu również mapa interaktywna całego zespołu pałacowo-parkowego. Istotnym udogodnieniem jest też dostosowanie ekspozycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami m.in. przez  usunięcie barier architektonicznych, zamontowanie systemu nadajników dźwiękowych przeznaczonych dla osób niewidomych oraz tabliczek i opisów dodatkowych w języku Braille’a, a także wykorzystanie nagrań audio i wideo dostosowanych dla osób niesłyszących i niewidzących.

Link do strony internetowej projektu:  https://muzeumromantyzmu.pl/inwestycje-unijne/