24. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Opis projektu: 

Przedmiotem inwestycji był remont podziemi kościoła opinogórskiego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny oraz poddanie konserwacji wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. W ramach działań związanych z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją oraz modernizacją podziemi kościoła przeprowadzono: odwodnienie; poddanie renowacji tynków, posadzek, drzwi i schodów; naprawa mocowań istniejących okien i renowacja drzwi; konserwacja płyt upamiętniających Krasińskich; konserwacja marmurowych płyt, które przykrywają nisze grobowe oraz płyty odlane z brązu; wymiana płyty upamiętniającej Edwarda Krasińskiego; wykucie w marmurze nagrobka Zygmunta Krasińskiego; wykorzystywanie sprzętu multimedialnego i ustawienie ławek.

W ramach projektu realizowane były inwestycje zapewniające bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:  instalacja alarmowa przeciwwłamaniowa i p.poż.; przystosowanie zwiedzania podziemi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (schodołazy); modernizacja systemu oświetlenia sal. Projekt przewidywał również konserwację 13 nagrobków znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Zakres prac został określony w Programach Prac Konserwatorskich i dotyczył usunięcia przyczyn i skutków degradacji obiektu i zachowanie funkcji użytkowej zabytku. Działania konserwatorskie dotyczyły nagrobków: Francoisa Girardota, Aleksandra Krzeczkowskiego, Heleny z Hemmers baronowej de la Haye, Jana Kazimierza Trockiego, Jana Nowickiego, Karola Jeżewskiego, Katarzyny z Boglerów Rozpędowskiej, ks. Alojzego Ludwika Chiariniego, Mikołaja Grette, Stanisława Dunin Wąsowicza, Stanisława Krynickiego, Tadeusza Wyleżyńskiego, ks. Wiktora Mościckiego.

Cel główny projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.

Cele szczegółowe: Cel 1: Rewaloryzacja 2 obiektów zabytkowych, które umożliwią zachowanie dotychczasowych funkcji obiektów zabytkowych, Cel 2: Wzrost liczby zabytków zabezpieczonych przed kradzieżą, Cel 3: Wzrost liczby miejsc udostępnianych dla niepełnosprawnych, Cel 4: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa kulturalnego. Grupa docelową projektu byli turyści kulturowi – osoby odwiedzające powiat ciechanowski

Link do strony internetowej projektu:  https://muzeumromantyzmu.pl/inwestycje-unijne/ 

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://ciechanowinaczej.pl/artykul/opinogorskie-krypty/648948

https://www.ekai.pl/opinogora-odnowienie-zabytkowych-krypt-rodu-krasinskich-w-kosciele-parafialnym/

https://plock.gosc.pl/doc/5536621.Opinogora-Warto-zobaczyc-odnowiony-mazowiecki-Wawel

http://salonksiazkimuzealnej.pl/fiszka/2343