31. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki

Partnerzy projektu: Powiat Grodziski, Gmina Żabia Wola

Opis projektu: 

Projekt pn. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne”  zakładał dostosowanie istniejącego obiektów zabytkowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki: Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z zabytkowym parkiem w Adamowiźnie oraz Willi „Niespodzianka” w Grodzisku Mazowieckim do pełnienia funkcji kulturalnych i wzrostu ich atrakcyjności turystycznej. Realizacja zakładała wykonanie prac budowlano-remontowych w obydwu obiektach, umożliwiających ich użytkowanie. Projekt dotyczył konserwacji, modernizacji i adaptacji historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem. W ramach projektu wykonano prace dotyczące dwóch cennych dla historii Polski i gminy Grodzisk Mazowiecki obiektów: Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z parkiem w Adamowiźnie oraz Willi Niespodzianka w Grodzisku Mazowieckim. Uzupełniającym elementem projektu było wykonanie digitalizacji prac jednego z najlepszych polskich grafików-Tadeusza Łapińskiego, profesora Uniwersytety Maryland, prywatnie związanego z Grodziskiem Mazowieckiem, a także digitalizacja zrewaloryzowanych w projekcie zabytków. Celem głównym projektu jest rozwój zasobów kulturalnych Gminy Grodzisk Mazowiecki w kontekście ich potencjału turystycznego. Cele szczegółowe Projektu: udostępnienie nowych przestrzeni dla kultury i rozwoju turystyki Gminy Grodzisk Mazowiecki, dzięki zaadaptowaniu na potrzeby kulturalne zabytkowego  Dworku Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie wraz z otoczeniem parkowym,   poprawa stanu wizualnego i użytkowego ważnych z punktu widzenia historii gminy Grodzisk Mazowiecki obiektów zabytkowych – Dworku Rodziny Chełmońskich wraz z otoczeniem parkowym w Adamowiźnie  oraz popularyzacja twórczości Józefa Chełmońskiego i tradycji ludowych ziemi grodziskiej.

Link do strony internetowej projektu: 

https://grodzisk.pl/pozyskane-dotacje/wzrost-potencjalu-turystycznego-gminy-grodzisk-mazowiecki-dzieki-adaptacji-zabytkowych-obiektow-na-potrzeby-kulturalne/ 

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sf5xq7bPF2Y

https://www.facebook.com/dworekadamachelmonskiego/videos

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://pobierz.grodzisk.pl/www/album%20500%20lat.pdf

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:  https://www.facebook.com/dworekadamachelmonskiego/about