30. Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Instytut Matki i Dziecka

Opis projektu: 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w najbliższym otoczeniu Instytutu Matki i Dziecka poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez termomodernizację budynku C. Projekt służy także poprawie funkcjonalności obiektu i dostosowaniem do obecnych potrzeb poprzez przebudowę i rozbudowę budynku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów bezpośrednich, wynikających z analizy problemów i potrzeb beneficjentów projektu:

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania i poprawa właściwości cieplnych obiektu poprzez:

• Ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie;

• Ocieplenie ścian zewnętrznych w piwnicy;

• Ocieplenie podłogi w piwnicy;

• Modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej;

• Modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, rezygnacja z wentylacji grawitacyjnej na poziomie parteru i piwnicy;

• Poprawa warunków użytkowania budynku C;

• Modernizacja wbudowanego systemu oświetlenia na LED;

• Rozwiązanie problemu emisji gazów cieplarnianych ze źródeł tzw. niskiej emisji • Zwiększenie infrastruktury spełniającej normy ekologiczne.

Link do strony internetowej projektu: 

https://imid.med.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/dzialalnosc-naukowo-badawcza/projekty-badawczo-rozwojowe/projekty-badawcze-finansowane-z-funduszy-ue 

Linki do stron/y projektu w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02XuY1RFLooEz5dMb4npv2Zp8Q7PLZGEjfLScVLfeCPmWtxnMcqRz1tiyXo3dEgaxWl&id=220646277965006 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0eRJ3SjWWJRZjSGPxh6NHvN9Pd1f4ydGaYpmHjyLttJMo5xr66axRHCzphfWXzwTpl&id=220646277965006