33. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock

Opis projektu: 

Zakres projektu – budowa 14,3 km dróg dla rowerów na terenie Płocka:

1.R-32 w ciągu ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ul. Wąskiej do granicy miasta

2.R-70 w ciągu ulicy Popłacińskiej, Portowej i Kolejowej od ulicy Kolejowej do granicy miasta oraz od ulicy Portowej do lewobrzeżnego nadbrzeża Wisły

3.R-62 w ciągu Alei Broniewskiego

4.R-21 w ciągu ulicy Mostowej, od mostu do ul. Tumskiej 

5.R-1 w ciągu ulic Wyszogrodzka, Piłsudskiego, Jachowicza na odcinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Bielskiej oraz odcinka 0,3 km umożliwiającego połączenie ścieżki R1 ze ścieżką R2.

Wykonano także elementy infrastruktury rowerowej jak: separatory, parkingi i stojaki dla rowerów, strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”, podpórki pod stopy.

Cel główny projektu – zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej.

Cele szczegółowe:

1. Rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej.

2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury rowerowej.

3. Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska dzięki alternatywnym środkom transportu.

4. Ograniczenie ruchu samochodowego i zatłoczenia centrum miasta Płocka

5. Tworzenie warunków dla rozwoju nowej kultury mobilności

6. Kreowanie Obszaru Funkcjonalnego M. Płocka jako atrakcyjnego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Projekt był odpowiedzią na problemy i wyzwania zidentyfikowane na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym. Jest kolejnym etapem budowania infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej M.

Płocka i jego obszaru funkcjonalnego. Mobilność ma zasadnicze znaczenie dla jakości życia i jest istotnie związana z systemem transportu miejskiego. Wybudowane ścieżki włączono do istniejącego systemu dróg rowerowych w Płocku. Lokalizacja ścieżek to tereny mocno zurbanizowane z licznymi budynki użyteczności publicznej, przychodnie, szkoły, centra handlowe, liczne podmioty gospodarcze oraz bloki mieszkalne. Drogi rowerowe objęte projektem pełnią funkcję korytarzy transportowych, które zostały zaprojektowane w celu szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego, indywidualnego i zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych oraz lepszej integracji gałęzi transportu. Kompletny układ dróg rowerowych stanowi jeden z elementów poprawy mobilności miejskiej i bezpośrednio przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń pochodzących ze środków transportu.

Gęsta i spójna sieć ścieżek rowerowych podnosi bezpieczeństwo użytkowników oraz  służy wykorzystaniu ekologicznej formy komunikacji w obrębie obszaru funkcjonalnego miasta Płocka. Dzięki realizacji projektu długość ścieżek rowerowych na terenie Płocka wzrosła o 26%. Projekt został zrealizowany i rozliczony terminowo, osiągnięto założone wskaźniki.

Link do strony internetowej projektu:  https://nowy.plock.eu/budowa-sciezek-rowerowych-na-terenie-miasta-plocka/ 

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://youtu.be/BSJQKR2jenE 

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://dziennikplocki.pl/przybywaja-kolejne-kilometry-drog-rowerowych-plock-staje-sie-rowerowy-foto/

https://dziennikplocki.pl/na-pewno-jest-sie-czym-chwalic-w-plocku-jest-ponad-70-km-drog-rowerowych/

https://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2018/nominacje/nowe-sciezki-rowerowe-w-plocku,105799.html