34. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Powiat Warszawski Zachodni

Opis projektu: 

Genezą projektu jest diagnoza sytuacji na terenie powiatu: niska efektywność energetyczna występującej tu infrastruktury, nadmierne zużycie energii cieplnej i elektrycznej, znaczące koszty utrzymania, niski stopień wykorzystania OZE, wysoka emisja zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2, benzo(a)pirenu i pyłów PM10 i PM2,5. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków należących do powiatu wraz z wykorzystaniem OZE (energia słoneczna — fotowoltaika) i wymianą oświetlenia na energooszczędne. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej powiatu warszawskiego zachodniego poprzez ich termomodernizację wykorzystanie OZE: Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu, Budynek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim, Zespół Szkół nr 1 im. M. Wańkowicza w Błoniu. Projekt obejmie działania w zakresie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów; wymiana okien, wykuszy i luksferów; wymiana drzwi; wymiana/ regulacja instalacji c.o. (montaż urządzeń automatyki pogodowej); wymiana oświetlenia na energooszczędne; montaż paneli FV. Przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej -wskaźnik dla całej inwestycji: 44,48%, ograniczeniem zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz redukcją emisji zanieczyszczeń powietrza. Wyprodukowana energia zostanie wykorzystana dla potrzeb oświetlenia. Projekt nie obejmuje wymiany źródeł ciepła. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie zadania inwestycyjne wskazane w audytach energetycznych oraz promocję projektu. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym zwłaszcza gmin i miejscowości objętych projektem, a w szczególności osoby korzystające z usług jednostek działających w budynkach objętych inwestycją i ich pracownicy.

Link do strony internetowej projektu:  https://wegrow.com.pl/strona-556-termomodernizacja_obiektow_uzytecznosci.html

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://wegrow.com.pl/strona-556-termomodernizacja_obiektow_uzytecznosci.html