48. E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Myszyniec

Projekt pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” zakładał realizację działań polegających na zwiększeniu zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez Gminę Myszyniec. Celem głównym projektu była poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. Poprzez wykorzystanie nowoczesnych TIK nastąpił rozwój e-usług, z których korzystają zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Dzięki realizacji projektu przez Gminę Myszyniec uruchomiono następujące e-usługi: 

• E-konsultacje społeczne – Usługa umożliwia prowadzenia dialogu społecznego z mieszkańcami, organizacjami itp.;

•  E-rada – Usługa umożliwia komunikację mieszkańców z radnymi;

• E-interwencje drogowe – możliwość zgłaszania uszkodzeń dróg i informacji o przeszkodach na drodze;  

• E-podatki – Elektroniczna obsługa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportu oraz wniosku o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych; 

•  E-odpady – Usługa umożliwia składanie deklaracji i korekt za pośrednictwem platformy e-usług i /lub e-PUAP;

• E-zezwolenia – umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu za pośrednictwem platformy e-usług i /lub e-PUAP. 

Ww. e-usługi pozwoliły na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem. Wszystkie e-usługi wdrożone w niniejszym projekcie są skierowane do licznej grupy odbiorców, jaką są mieszkańcy Gminy, a także obywatele spoza rejonu Gminy chcący załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim. Z usług korzystają również pracownicy Urzędu. 

W ramach projektu zakupiono i uruchomiono opłatomat, za pomocą którego obywatele mogą samodzielnie, wygodnie i szybko dokonać różne bezgotówkowe opłaty w Urzędzie Miejskim, co znacząco skróciło czas obsługi klientów. 

W ramach działających systemów została wdrożona aplikacja mobilna e-Myszyniec, dzięki której zalogowani mieszkańcy gminy mogą sprawdzić swoje zobowiązania podatkowe, zgłosić szkodę w drodze, zapłacić podatki oraz otrzymywać powiadomienia z Urzędu Miejskiego w Myszyńcu. W ramach projektu został również utworzony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.

Linki do strony internetowej projektu: 

https://myszyniec.eboi.pl/

https://myszyniec.radni.info/

https://myszyniec.ekonsultacje.eboi.pl/

Linki do publikacji na temat projektu:  https://www.eostroleka.pl/13-mln-zl-na-e-uslugi-dla-mieszkancow-gminy-myszyniec,art81327.html