47. Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Nadarzyn

Nazwa Projektu „Wdrożenie e-usług w gminie Nadarzyn”. Zakres: Projekt zakłada zwiększenie zarówno liczby jak i jakości usług publicznych świadczonych elektronicznie przez gminę Nadarzyn. Świadczone będą następujące e-usługi:  

1. E-podatki od nieruchomości;  

2. E-podatki od środków transportu;  

3. E-podatki od podatku rolnego;  

4. E-podatki od podatku leśnego;  

5. E-woda-ścieki;  

6. E-wnioski; 

7. E-zamówienia publiczne;  

8. E-informacja przestrzenna;  

9. E-rejestry  

Ww. e-usługi pozwolą na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez umożliwienie użytkownikowi komunikowania się drogą elektroniczną z urzędem, a aplikacje urzędu elektronicznie mu odpowiadają (możliwość pobrania i odesłania formularza).  

Kluczowe działania realizowane w projekcie:  

1. Zintegrowany System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją I Budżetem  

2. Budowa I Uruchomienie E-Usług Na Platformie E-puap – 3 Poziom Dojrzałości I 5 Poziom Dojrzałości  

3. Strona Główna E-Portalu Usług Gminnych  

4. E-Podatki, E-Woda-Ścieki I Inne  

5. E-Informacja Przestrzenna  

5.1 MPZP/Studium – cyfryzacja dokumentów planistycznych i opracowanie metadanych  

5.2 Architektura oprogramowania GIS  

5.3 Zarządzanie użytkownikami w systemie GIS  

5.4 Integracja systemu GIS  

6. E-Cyfrowy Urząd  

7. E-Rejestry  

8. E-Zamówienia Publiczne  

9. Integracja Ezd Z Systemami Dziedzinowymi  

10. Aplikacja Mobilna (2 Platformy) 

11. Sprzęt  

11.1 Macierz dyskowa – Ilość szt.: 1  

11.2 Rozbudowa serwera – Ilość szt.: 1  

12. Szkolenia dla użytkowników  

13. Zestaw Komputerowy Z Oprogramowaniem (All-In-One) – 55 Szt.  

Docelowymi grupami, do których adresowany jest projekt są przede wszystkim: mieszkańcy gminy, przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gminy, osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości na obszarze gminy, potencjalni inwestorzy chcący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze gminy, urzędnicy pracujący w Urzędzie Gminy. 

W ramach projektu ruszył już system powiadamiania MÓJ NADARZYN. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli w łatwy i wygodny sposób zgłosić tak jak w poprzedniej wersji drobne usterki i awarie (dziurę w drodze, przewrócony znak, nieświecącą lampę uliczną, nielegalne wysypisko śmieci itp.). Nowy „Mój Nadarzyn” będzie także stwarzał możliwość uzyskania powiadomienia o wyłączeniach w funkcjonowaniu sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, czy remontach drogi, a także informacji o planowanych imprezach kulturalnych oraz sportowych na terenie gminy. Aplikacja utworzona w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn” dostępna jest za darmo w sklepie Google Play dla systemu Android oraz App Store dla systemu iOS.

Link do strony internetowej projektu:  http://archiwum.nadarzyn.pl/720_ROK_2020EB0F.HTM?tresc=12575