49. Platforma e-Urząd w Raciążu

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Gmina Miasto Raciąż

Projekt pn. „Platforma e-Urząd w Raciążu”  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakładał wdrożenie nowoczesnych technik teleinformatycznych, co umożliwiło obywatelom szeroki dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Raciążu drogą elektroniczną. Poprawiła się  szybkość obsługi klienta, a tym samym zwiększył komfort współpracy na linii petent-urząd i obniżyły się koszty Urzędu Miejskiego związane z tradycyjną korespondencją. 

W ramach projektu została zakupiona nowa infrastruktura komputerowa wraz z oprogramowaniem systemowym, antywirusowym oraz pakietem biurowym, infrastruktura sieciowa,  a przede wszystkim stworzona została platforma  e-Urząd, która jest zintegrowana z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co umożliwia lepszy przepływ informacji z innymi instytucjami administracyjnymi oraz przybliżyła jednostkę samorządu terytorialnego do e-administracji poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.     

Ponadto wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Raciążu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów  pozwala na kontrolę nad obiegiem dokumentów, 

• Kontrolę nad terminami realizacji poszczególnych spraw, 

• Kontrolę obciążania pracowników zadaniami, 

• Łatwy dostęp do dokumentów dzięki elektronicznej archiwizacji, 

• Zapewnienie pełnej historii kontaktów z interesantami, 

• Sprawne zarządzanie dokumentami w wersji elektronicznej.

Link do strony internetowej projektu: 

https://miastoraciaz.pl/inwestycje/projekty-unijne/europejski-fundusz-rozwoju-regionalnego/platforma-e-urzad-w-raciazu/