26. Szpital Czerniakowski w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Szpital Czerniakowski w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Jednym z nich był warszawski Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. Dzięki otrzymanemu wsparciu w placówce zostały wdrożone niezbędne działania mające na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.  Zwiększono także efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom z podejrzeniem/potwierdzeniem choroby COVID-19 dzięki uzupełnieniu zaplecza sprzętowego Szpitala o:

  • pompy infuzyjne strzykawkowe,
  • aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami,
  • defibrylatory dwufazowe z możliwością stymulacji i kardiowersji,
  • ssaki elektryczne,
  • aparaty do znieczulenia,
  • aparaty USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
  • defibrylatory z wyposażeniem,
  • respiratory,
  • ambulans sanitarny typu T z wyposażeniem,
  • rezonans magnetyczny z wyposażeniem w module kontenerowym oraz wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych związanych z jego osadowieniem.

Równie istotnym wsparciem było też przekazywanie Szpitalowi środków ochrony indywidualnej w tym m.in. masek ochronnych i chirurgicznych, gogli, kombinezonów i nogawek ochronnych czy płynu do dezynfekcji.

Autorka zdjęć: Bożena Mędza

Źródło: Szpital Czerniakowski w Warszawie