27. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W związku z niniejszym Projektem w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. zostały wdrożone niezbędne działania mające na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2. Zwiększono efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom z podejrzeniem/potwierdzeniem choroby COVID-19 dzięki wsparciu m. in. o:

 • tomograf komputerowy z kontenerem,
 • aparat RTG wraz z robotami modernizacyjnymi pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej,
 • przewoźny cyfrowy zestaw rentgenowski,
 • respiratory,
 • ambulans sanitarny typu C z wyposażeniem,
 • stanowisko do resuscytacji noworodków,
 • aparaty do wentylacji wysokoprzepływowej,
 • defibrylatory z wyposażeniem,
 • kardiomonitory,
 • centralę monitorującą,
 • aparaty USG; w tym USG przenośny,
 • bronchofiberoskop z oprzyrządowaniem,
 • łóżka do intensywnego nadzoru,
 • automatyczne systemy wydawczo-odbiorcze do odzieży medycznej.

Działania związane z realizacją Projektu obejmowały także szereg prac remontowych i adaptacyjnych, mających na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych oraz przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby izolacyjne dla pacjentów z Covid-19. Prace te objęły m.in.: modernizację pomieszczeń dla personelu medycznego, utworzenie izolatek oraz wykonanie śluz („czysta” i „brudna”).

Autorka zdjęć: Agnieszka Sowińska

Źródło: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach