25. Szpital SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie (II)

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Szpital SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W 2021 roku Szpital SOLEC Sp. z o.o. uruchomił zakład leczniczy, zorganizowany w strukturze Spółki jako Szpital Tymczasowy. Udzielano w nim świadczeń opieki zdrowotnej związanej z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Miejscem ich realizacji był budynek Szpitala Południowego przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 99 w Warszawie.

Szpital został wyposażony w sprzęt ratujący życie, znacząco poprawiono także bezpieczeństwo personelu medycznego dzięki otrzymanym środkom ochrony indywidualnej Tylko w 2021 roku do Szpitala Tymczasowego przyjęto ponad 3000 osób chorych na COVID-19. W szczycie pandemii m.in. dzięki otrzymanemu wsparciu Szpital Tymczasowy zapewnił dla pacjentów 300 łóżek z czego 51 stanowiły łóżka intensywnej terapii. Między innymi dzięki otrzymanemu wsparciu w Szpitalu Tymczasowym uratowano życie w sumie 2394 pacjentom zakażonym SARS-CoV-2.

Zdjęcia z archiwum Szpitala SOLEC w Warszawie