15. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Dzięki środkom otrzymanym w ramach Projektu Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie zwiększył swoją bazę sprzętową m.in. o: aparaty do leczenia nerkozastępczego, aparaty do znieczulenia, aparaty RTG przyłóżkowe, aparaty USG, automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, defibrylatory, kardiomonitory, respiratory, tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc, łóżka, zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała, pompy infuzyjne strzykawkowe, aparaty do terapii oddechowej oraz ssaki elektryczne.

Zakupione wyposażenie pozwoliło na podniesienie poziomu udzielania świadczeń medycznych w czasie trudnych warunków związanych z pandemią koronawirusa. Personel szpitala otrzymał dodatkowe narzędzia pracy, dzięki którym mógł w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem skuteczniej i szybciej diagnozować i leczyć pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, ratując ich zdrowie i życie. Pacjenci otrzymali kompleksową opiekę zyskując bezpieczeństwo podczas hospitalizacji.

Zakup sprzętu pozwolił na stworzenie w okresie największego nasilenia zachorowań 154  łóżek w tym 12 łóżek respiratorowych i 12 łóżek intensywnej terapii przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Łącznie w Szpitalu Bielańskim hospitalizowano około 3100 zakażonych COVID-19, a 2305 zakażeń rozpoznano przy przyjęciu do szpitala.

Zdjęcia z archiwum Szpitala Bielańskiego w Warszawie