16. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W ramach realizacji Projektu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie otrzymał ambulans typu C z pełnym wyposażeniem, przeznaczony przede wszystkim jest do transportu pacjentów zakażonych Covid-19 do specjalistycznych placówek zajmujących się leczeniem takich przypadków. Nowoczesny ambulans zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom i zwiększy komfort pracy ratowników medycznych.

Ponadto SPZZOZ w Wyszkowie otrzymał następujący sprzęt medyczny:

  • aparat RTG z ramieniem C,
  • aparat USG,
  • 3 aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej,
  • aparat do znieczulenia,
  • automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej,
  • centralę do monitorowania,
  • stację centralnego monitorowania do podłączenia min. 4 kardiomonitorów,
  • 5 defibrylatorów,
  • 6 kardiomonitorów,
  • 2 respiratory.

Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków pacjentów covidowych, a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.

Zdjęcia z archiwum SPZZPZ w Wyszkowie