14. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W efekcie realizacji Projektu Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzymał sprzęt i aparaturę medyczną, dzięki któremu zwiększyły się możliwości placówki w zakresie diagnostyki i leczenia. Wśród urządzeń znalazły się m.in. respiratory, łóżka do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem, kardiomonitory, aparaty USG, aparaty RTG, aparaty EKG, pompy infuzyjne oraz aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji. Szpital otrzymał także niezbędne środki ochrony indywidualnej.

Ponadto w placówce zrealizowano 5 inwestycji, które w znaczący sposób poprawiły bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala – były to:

  • adaptacja pomieszczeń na potrzeby izolatek,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z podciśnieniem w związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby izolatek,
  • malowanie ciągów komunikacyjnych farbą antybakteryjną,
  • wybudowanie nowego budynku dla potrzeb generatora tlenu,
  • wykonanie instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym budynku na potrzebę umiejscowienia generatora tlenu.

Zdjęcia z archiwum Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie