PROJEKTY

Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto Maków Mazowiecki

Tytuł projektu: Miasto Dwóch Kultur – rewitalizacja Centrum Starego Miasta

W ramach projektu wykonano prace inwestycyjne dotyczące rewitalizacji Rynku oraz budynku przy ulicy Grabowej 14. Zakres prac na Rynku obejmował remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów, budowę fontanny, remont i przebudowę instalacji oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury. Na zrewitalizowanym Rynku powstała przestrzeń do prowadzenia okolicznościowej działalności o charakterze handlowo – usługowej, która pełni funkcję integracji lokalnej społeczności stanowiąc miejsce spotkań mieszkańców oraz miejsce organizowanych wydarzeń kulturalnych. Z kolei prace budowlane i restauratorskie kamienicy przy ulicy Grabowej 14 zahamowały postępującą degradację obiektu zabytkowego oraz przystosowały budynek do pełnienia funkcji mieszkalnej i społeczno – kulturalnej. Na parterze powstały lokale użytkowe przeznaczone na świetlicę środowiskową z zapleczem socjalno – sanitarnym, Punkt Informacji Turystycznej oraz zespół toalet ogólnodostępnych. Projekt założył wybór najbardziej efektywnych rozwiązań zaproponowanych w audycie energetycznym oraz przystosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rewitalizację Centrum Starego Miasta zrealizowano razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej, co zapewniło dalszy rozwój projektu, otworzyło możliwość kooperacji z operacjami pozarządowymi oraz pobudziło i rozwinęło inicjatywy społeczne w zakresie wszechstronnego rozwoju ziemi makowskiej. Celem projektu była rewitalizacja Centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim przywrócenie i nadanie mu funkcji społecznych i gospodarczych a poprzez to osiągnięcie długotrwałych korzyści, rozumianych jako wzrost aktywności społecznych oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług mieszkańcom województwa mazowieckiego.