PROJEKTY

Renowacja krypt grobowych i nagrobków w Opinogórze

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Tytuł projektu: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze

Projekt obejmował prace konserwatorskie w podziemiach kościoła opinogórskiego pw. WNMP oraz wybranych trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu grzebalnym parafii rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Zakres prac dotyczył usunięcia przyczyn i skutków degradacji obiektu i miał na celu zachowanie funkcji użytkowej zabytku.

Efektem realizacji projektu, jest umożliwienie użytkowania kościoła przez osoby w każdym wieku, z różnymi możliwościami, umiejętnościami i stopniem sprawności. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano dla tych osób ułatwienia oraz dostosowano pomieszczenia do ich obsługi poprzez instalację schodołazu w podziemiach kościoła. Dokonano modernizacji oświetlenia z zastosowaniem rozwiązań związanych z bezpiecznym użytkowaniem obiektu m.in. zainstalowano oświetlenie kierunkowe, oświetlenie awaryjne oraz dokonano instalacji ochrony przeciwpożarowej.

Cel tych działań to przywrócenie do świetności tej wspaniałej, zabytkowej świątyni oraz nagrobków na cmentarzu, tak  ważnych dla historii architektury, rodu Krasińskich, Opinogóry i kultury polskiej.

Nagrobek Wieszcza będący kopią oryginalnego modelu nagrobka według projektu z początku XX w. znanego polskiego rzeźbiarza Stanisława Romana Lewandowskiego został wykuty w marmurze Carrara Statuario, zaś popiersia członków rodziny poety wykuto w sztucznym marmurze.

Wykonano tablicę pamiątkową dot. projektu w kryptach i na cmentarzu. W ramach promocji projektu nagrano film informujący i promujący krypty oraz cmentarz, a także płytę z muzykę chóralną z kościoła w Opinogórze przy udziale sektora kreatywnego. Celem projektu było oddanie hołdu Poecie i upamiętnienie członków jego rodziny, co pozostanie spuścizną następnych pokoleń.

źródło zdjęć: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze