PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Instytut Matki i Dziecka

Tytuł projektu: Informatyzacja Instytutu Matki i Dziecka w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line

Dzięki środkom unijnym w Instytucie Matki i Dziecka już w połowie 2018 r. wdrożony został system teleinformatyczny obejmujący zarządzanie dokumentacją medyczną i świadczenie usług on-line. Powstała Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Elektroniczny Obieg Dokumentów. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z Samodzielnym Zespołem Publicznych ZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Samodzielnym Publicznym ZOZ w Kołbieli, Samodzielnym Publicznym ZOZ w Celestynowie i Samodzielnym Zespołem Publicznych ZOZ w Wieliszewie.

Dzięki wprowadzeniu systemu teleinformatycznego pacjenci oraz instytucje współpracujące mają możliwość zdalnego załatwiania spraw związanych z Instytutem Matki i Dziecka. Elektroniczny system to szybsza i bardziej efektywna komunikacja zarówno między pacjentami a Instytutem, jak i między lekarzami a pracownikami Instytutu.

Zintegrowany system leczenia usprawni pracę instytutu, obsługę pacjentów i proces wymiany informacji oraz wiedzy między lekarzami.

Program obejmuje następujące e-usługi:

  • – rejestracja na wizytę
  • – odbiór i podgląd wyników badań diagnostycznych
  • – dostęp do dokumentacji medycznej
  • – dostęp do informacji o świadczonych usługach w Instytucie Matki i Dziecka
  • – wyszukiwanie wolnych terminów konsultacji
  • – podgląd czasu oczekiwania na badania diagnostyczne – baza pracowników Instytutu Matki i Dziecka