PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Gmina Miasta Radomia

Tytuł projektu: Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom Urzędu Miejskiego w Radomiu i czterech radomskich instytucji kultury korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną. Uruchomione e-usługi to jedne z najczęściej załatwianych spraw, a 26 z nich zapewnia możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wyjścia z domu. Uruchomienie e-usług zostało połączone z integracją systemów informatycznych, wdrożeniem rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz zakupem niezbędnego sprzętu koniecznego do realizacji zadań planowanych w projekcie, wdrożeniem dedykowanego oprogramowania wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w instytucjach kultury. Projekt miał także na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. Projekt zakładał wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza). W ramach realizacji projektu:

  • przygotowano dokumentację techniczną,
  • dostarczono sprzęt niezbędny do dalszej realizacji projektu,
  • wdrożono rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów,
  • uruchomiono e-usługi związane z opłatami i podatkami lokalnymi, ochroną środowiska oraz systemu rezerwacji wizyt,
  • uruchomiono e-usługi dla instytucji kultury biorących udział w projekcie,
  • uruchomiono e-usługi informacyjne,
  • przeprowadzono szeroką promocję i akcję informacyjną.