AWAS-Serwis sp. z o. o.: Innowacyjna usługa odwadniania osadów z urządzeń kanalizacyjnych

Tytuł projektu : Wdrożenie innowacyjnej usługi na bazie wyników prac B+R w firmie AWAS-Serwis sp. z o. o.

Beneficjent: „AWAS SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, a ostatecznym efektem jego realizacji było wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi odwadniania osadów pochodzących z urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej, takich jak separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne, zbiorniki p.poż. etc. W tym celu utworzono mobilną stację do odwodnienia osadów.

Wdrożenie na rynek innowacyjnej usługi pozwoliło na wykonanie procesu separacji i odwaniania u klienta (zapewniono mobilność i większą wydajność usługi). Z punktu widzenia klientów – proces jest znacznie tańszy, bo nie wymaga przewożenia odpadów z miejsca na miejsce. Co więcej odczynniki chemiczne stosowane w mobilnej stacji do procesu filtracji i koagulacji są biodegradowalne, więc jakość oczyszczonej wody (odcieku) nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Ponadto urządzenie osiąga skuteczność odwodnienia do 90 %, więc w znacznym stopniu następuje redukcja ilości powstałych odpadów, co ma znaczenie w aspekcie transportu i unieszkodliwiania. Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen i chemiczne zapotrzebowanie na tlen w odcieku zostaje zredukowane do 95%, co zapewnia, że wszelkie normy dla jakości odpadów są zachowane.

Wprowadzona dzięki zrealizowaniu inwestycji nowa usługa jest świadczona przede wszystkim klientom dysponującym urządzeniami o dużych pojemnościach, bądź usługami w obiektach zamkniętych (lotniska, poligony, myjnie wojskowe). Do tej pory konieczne było wywożenie odpadów cysternami, co miało dodatkowo negatywne oddziaływania na środowisko. Obecnie firma jest w stanie przeprowadzić cały proces oczyszczania w obiekcie klienta.

Podsumowując, dzięki realizacji Projektu i wprowadzeniu na rynek innowacyjnej usługi:

– większa liczba odpadów niebezpiecznych zostaje unieszkodliwiona,

– proces jest dużo pewniejszy i bezpieczniejszy,

– wyeliminowane zostają ryzyka transportowe,

– zapewniona zostaje maksymalna efektywność,

– obniżone są koszty procesu i tym samym usługi.

Firma wpisała się tym samym w najnowsze i najważniejsze cele Unii  Europejskiej, jakimi jest dbałość o otaczające środowisko i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Poprzez redukcję odpadów, redukcję emisji, zmniejszenie zużycia mediów (woda i prąd) oraz redukcję powstawania ścieków osiągnięto bowiem pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Efekty projektu  na zdjęciach z katalogu firmy AWAS-Serwis sp. z o. o.