Prace renowacyjne w piwnicach oraz w parku Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Tytuł projektu: Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

Beneficjent: Gmina Klembów

Inwestycja dotycząca zabytkowego pałacu Łuszczewskich zapewniła Gminie Klembów w 2020 r III miejsce w województwie mazowieckim w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Pałac został wybudowany został w 1680 r. na polecenie rodziny Łuszczewskich stanowił siedzibę myśliwską króla Jana III Sobieskiego. W latach późniejszych pałac kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Swoją obecną bryłę i rozplanowanie wnętrz otrzymał po ostatniej przebudowie z 1953 roku. Projekt przygotował architekt Jan Woliński wzorując się na projektach Tylmana z Gemeren. Pałac Łuszczewskich sam w sobie stanowił bardzo ciekawe miejsce, ale dzięki odnowieniu piwnic wybudowanych w XVII wieku, przywróceniu świetności parku pałacowego obiekt stał się znaczącą atrakcją turystyczną w powiecie wołomińskim.

Jest idealnym miejscem do organizacji imprez muzycznych, spotkań z ciekawymi osobistościami, wystaw lokalnych twórców i kolekcjonerów, warsztatów, imprez okolicznościowych i innych inicjatyw przeznaczonych dla społeczności lokalnej – co jest jednym z głównych celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020.

Pałac wykorzystywany jest też na cele oświatowe. Na dwóch kondygnacjach nadziemnych prowadzone są zajęcia dydaktyczne (szkolne i przedszkolne). Pomieszczenia piwniczne po remoncie podzielone zostały pomiędzy szkołę (gdzie są prowadzone zajęcia gimnastyczne, artystyczne i inne), a pomieszczenia, gdzie wyeksponowano zabytkowe mury, które zostały przekazane pod opiekę Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Klembowie (gdzie organizowane są wystawy tymczasowe, spotkania oraz koncerty dla lokalnej społeczności).

Zaniedbany i zarośnięty park nie zachęcał wcześniej do spacerów czy wypoczynku nawet mieszkańców Woli Rasztowskiej, a obecnie stał się wizytówką nie tylko miejscowości, ale i całej gminy. Park został zaaranżowany w sposób odzwierciedlający czasy jego powstania i stanowi obecnie doskonałą scenerię dla fotografów i filmowców, ale także jest miejscem spędzania wolnego czasu.

Fot. Gmina Klembów