1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew

Opis projektu:

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”.

Projekt obejmował remont i modernizację systemów grzewczych w dwóch budynkach Sochaczewskiego Centrum Kultury oraz hali sportowej w Chodakowie. W ramach projektu wykorzystano odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej w budynkach SCK oraz instalacji kolektorów słonecznych w budynku hali sportowej. Remont hali można podzielić na dwa zakresy prac. Pierwszy z nich, typowo termomodernizacyjny, uwzględniał wymianę drzwi, zastąpienie luksferów panelami z nietłukącego szkła, wymianę instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę opraw elektrycznych na energooszczędne. Drugi zakres robót, typowo budowlany, oznaczał generalny remont obiektu: wzmocnienie konstrukcji dachu i wymiana jego pokrycia, przebudowa schodów zewnętrznych, wymiana obróbki blacharskiej, wykładzin na widowni, odnowienie parkietu hali oraz malowanie ścian i sufitów.
Termomodernizacja SCK przy ul. Chopina to przede wszystkim ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu, wymiana drzwi i okien oraz zmodernizowanie systemu grzewczego.
W gmachu SCK w Boryszewie zakres inwestycji obejmował ocieplenie elewacji i dachu, wymianę okien i drzwi oraz montaż ogniw fotowoltaicznych.

Cele projektu:
– zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Sochaczew;
– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
– zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej;
– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
– podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców;
– podniesienie komfortu i estetyki budynków użyteczności publicznej;
– podniesienie jakości życia w mieście poprzez poprawę stanu powietrza;
– zwiększenie atrakcyjności miasta.

Link do strony internetowej projektu:  https://sochaczew.pl/termomodernizacja-sck-i-hali-sportowej.html