2. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Sochaczew 

Partnerzy projektu: Gmina Teresin, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 

Opis projektu:

„Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.  

Głównym celem projektu było zmodernizowanie obiektu kultury – amfiteatru oraz wykorzystanie nowej infrastruktury do rozszerzenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców regionu z naciskiem na dotarcie do nowych grup odbiorców.  

W ramach realizacji projektu powstała widownia oraz nowoczesny budynek zintegrowany ze sceną plenerową. Nowo powstały amfiteatr jest dostosowany do wciąż rozwijającej się oferty kulturalnej miasta. Obiekt wykorzystywany jest do organizacji wszelkich przedsięwzięć o charakterze masowym, stał się miejscem rekreacji dla mieszkańców jako integralna część przestrzeni publicznej miasta.  

Modernizacja obiektu wpływa na wzrost udziału mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych. Ma również pozytywy wpływ na wizerunek miasta i jego promocję w regionie. Zrealizowanie projektu przyczynia się także do aktywizacji społeczeństwa, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia ruchu turystycznego.  

Cele projektu: 
– zwiększona dostępność oraz rozwój zasobów kulturowych regionu; 
– poprawa dostępności do kultury; 
– modernizacja obiektu kultury; 
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców; 
– poprawa warunków korzystania z oferty kulturalnej; 
– dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami; 
– rozbudowa oferty kulturalnej; 
– zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez miasto; 
– podniesienie komfortu i estetyki miejskiej infrastruktury. 

Link do strony internetowej projektu:  https://sochaczew.pl/amfiteatr.html 

Linki do publikacji na temat projektu:  https://funduszenamazowszu.eu/sochaczew-harmonia-natury-i-historii/