6. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Jednym z Partnerów Projektu był Szpital w Ostrowi Mazowieckiej. W czasie ostatnich dwóch lat był on zakwalifikowany do placówek I i II stopnia zabezpieczenia w zakresie zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2. W okresie największej fali zachorowań posiadał nawet 56 łóżek do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19, w tym 5 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, które były zlokalizowane na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Dzięki udziałowi w Projekcie możliwy było zakupienie nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz adaptacja pomieszczeń. Szpital otrzymał ambulans, a także niezbędny sprzęt medyczny: aparaty do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii, pompy infuzyjne strzykawkowe i ssaki elektryczne oraz środki ochrony indywidualnej.

Na obecnym etapie w Szpitalu trwa przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, w wyniku której powstanie izolatka dla pacjenta ze stwierdzonym zakażeniem lub podejrzeniem choroby zakaźnej.