28. Nowe Centrum Operacji Naczyniowych i Onkologicznych Mózgu w warszawskim Szpitalu Bródnowskim

Projekt: Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC)

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

Rozbudowa istniejącego już ośrodka – Interwencyjnego Centrum Neuroterapii – możliwa dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej oznacza duży przełom w możliwościach leczniczych Szpitala. A to za sprawą zakupu zaawansowanego sprzętu, dzięki któremu w INC mogą odbywać się operacje, które nie były dostępne na terenie naszego kraju.

Jedną z nowych możliwości jest np. niszczenie tkanek patologicznych w mózgu – przede wszystkim w chorobach nowotworowych (np. złośliwy glejak wielopostaciowy o bardzo złym rokowaniu). Za pomocą oprogramowania FUS możliwe jest wykonanie kontorolowanego uszkodzenia zmian w mózgu – w dowolnym miejscu, o wielkości od jednego do kilkunastu milimetrów. Zaawansowany sprzęt jest nie tylko precyzyjny, ale również umożliwia kontrolowanie temperatury uszkodzenia oraz temperatury wokół niszczonego miejsca. Istnieje też możliwość bezinwazyjnego usuwania ognisk padaczki. Laserowe urządzenie poprzez kilkumilimetrowy otwór pozwala na wprowadzenie niskotemperaturowej wiązki laserowej za pomocą światłowodu. Następnie zmiana zostaje wypalona. Systemy robotyczne typu Rosa/Renishaw umożliwiają z kolei wykonanie niezwykle precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu. Operacje mózgu odbywają się również poprzez zastosowanie systemu endoskopowego. Dzięki zaawansowanej technologii neuronawigacji możliwe jest obrazowanie 3D, co pozwala na szybkie zlokalizowanie zmiany oraz precyzyjne naprowadzenie na nią. 

W INC leczone są również dzieci z deficytem dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych – wrodzoną wadą metaboliczną, która uniemożliwia prawidłowy rozwój. W ich przypadku stosowana jest terapia genowa – innowacyjna na skalę Europy. Terapia genowa znajduje zastosowanie również w leczeniu wielu chorób, w tym układu nerwowego. Z dotychczas przeprowadzonych badań jest ona szansą dla pacjentów m.in. z zanikiem wieloukładowym, chorobą Parkinsona czy też chorobą Huntingtona. Specjaliści pokładają w niej nadzieje, jeżeli chodzi o leczenie wczesnych faz choroby Alzheimera. 

Zdjęcia z archiwum Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego