29. Szpital w Ciechanowie z nową aparaturą specjalistyczną

Projekt: Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń

Beneficjent: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

W ramach Projektu została zakupiona specjalistyczna aparatura medyczna, zostały wykonane roboty budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń do zakupionego sprzętu oraz zostały wykonane prace związane z wyposażeniem oraz integracją z systemami informatycznymi następującego sprzętu:

  • tomografu komputerowego,
  • rezonansu magnetycznego,
  • angiografu,
  • mammografu cyfrowego,
  • aparatu RTG,
  • aparatu USG.

Efektem tego jest doposażenie szpitala w Ciechanowie w nowoczesny sprzęt wykorzystywany m.in. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni Hemodynamiki. Specjalistyczny sprzęt medyczny posłuży do wykrywania i leczenia nowotworów, chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, czyli wielu schorzeń będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, poprawiły się także dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej mieszkańców, dzięki czemu pacjenci nie będą już zmuszeni do korzystania z odległych placówek ochrony zdrowia. Ważne są także skrócenie czasu oczekiwania na świadczone usługi medyczne i skrócenie czasu hospitalizacji (poprawa wskaźnika przelotowości), ale również możliwość zmniejszenia inwazyjności procedur diagnostycznych i ogólne podwyższenie jakości świadczonych usług. W wyniku zastosowania nowatorskich metod, w większości niedostępnych obecnie dla pacjentów ubezpieczonych, leczenie stanie się bardziej bezpieczne dla społeczeństwa i komfortowe dla personelu pracującego przy pomocy nowoczesnego sprzętu.

Autorka zdjęć: Monika Starzyk

Źródło: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie