93. Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MŁODYCH

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock 

Opis projektu: 

Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego nauczycieli placówki. 

Wsparciem zostało objętych ponad 340 uczniów kształcących się w zawodach: Technik organizacji turystyki, Technik przemysłu mody, Technik usług fryzjerskich, Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik reklamy oraz 14 nauczycieli.  

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące zadania: 

1. zajęcia wyrównawcze z matematyki, które pozwoliły uczniom na uzupełnienie braków i podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy; 

2. warsztaty i szkolenia zawodowe. Tematyka warsztatów obejmowała: projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz reklamowych, projektowanie i wykonywanie zabiegów fryzjerskich, trychologię,  organizację szkolnego biura podróży Włóczykij, podróże kulinarne ze smakiem, symulacje z zakresu zakładania i prowadzenia restauracji oraz warsztaty pn. planowanie żywienia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. W trakcie zajęć uczniowie uczestniczyli m.in. w wycieczkach edukacyjnych oraz spotkaniach z ekspertami i pracodawcami z danej dziedziny. 

Szkolenia dotyczyły tematyki m.in. kuchni świata i kuchni molekularnej, projektowania i wykonywania zabiegów fryzjerskich, filcowania na mokro i sucho.  

Uczestnictwo w zajęciach i szkoleniach poszerzyło wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów. Wartością dodaną realizacji w/w form wsparcia było nawiązanie przez placówkę trwałej współpracy z nowymi podmiotami i pracodawcami.  

3. staże uczniowskie, dzięki którym 20 uczniów podniosło swoje doświadczenie zawodowe i wzbogaciło CV. 

4. każdy z uczniów obligatoryjnie uczestniczył w doradztwie zawodowym, co pozwoliło im na precyzyjne określenie dalszej ścieżki rozwoju i kształcenia.   

5.Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku został doposażony w sprzęt i materiały do pracowni fryzjerskiej, gastronomicznej, mody, reklamy. Zakupiono m.in. nowe komputery i programy komputerowe, drukarki, ploter, fotele fryzjerskie, kombajn trychologiczny, cyrkulator bemarowy sous-vide, schładzarko-zamrażarkę, pakowarkę próżniową. Doposażenie pozytywnie wpłynęło na jakość i atrakcyjność prowadzonego kształcenia.  

6. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje zawodowe dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu m.in. stylizacji włosów długich, obsługi programu gastro szef, gastro pos, menadżera gastronomii czy psychologii marketingu.  

Zrealizowano wszystkie zaplanowane w projekcie działania oraz osiągnięto zakładane cele i wskaźniki.

Link do strony internetowej projektu:  https://nowy.plock.eu/4305-2/

Linki do publikacji na temat projektu:  https://www.zsuip.pl/news/?gtnid=138#

Linki do stron projektu w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/100063622806028/posts/pfbid038Hq6x6zPPHVSQ25XaesRJPNtx8mVpk6PQAADqApCU3sZ5ThPJ8pJ5i97ZAvWTm9Hl/?d=n

https://www.facebook.com/100063622806028/posts/pfbid0Z4pSqFbFjgkKsvR3PQrb3Hz3uFMje6P8hMUw6Gdhtx6GyC7mDLe6u9vWd69ri5Xbl/?d=n

https://www.facebook.com/155163297938417/posts/pfbid0KxVsBWmQGMxkGr317QnhqBLf6guhVUkH5eU4Bba2NAYiMuEhRZy8TawtbEX6ZJGFl/?d=n

https://www.facebook.com/155163297938417/posts/pfbid0KxVsBWmQGMxkGr317QnhqBLf6guhVUkH5eU4Bba2NAYiMuEhRZy8TawtbEX6ZJGFl/?d=n