Zielone Fundusze Europejskie

Kategoria: Zielone Fundusze Europejskie

1 osoba może zagłosować raz dziennie.

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie
czytaj więcej
2. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta
czytaj więcej
3. Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap I i II
czytaj więcej
4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki
czytaj więcej
5. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk
czytaj więcej
6. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
czytaj więcej
7. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół Elektronicznych Przy ul. Sadkowskiej 19 w Radomiu
czytaj więcej
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki
czytaj więcej
9. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap
czytaj więcej
10. Sochaczewski Eko-bus
czytaj więcej
11. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I
czytaj więcej
12. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska 2/rynek 15 oraz Rwańska 4/rynek 14/Grodzka 1 wraz z zagospodarowaniem placu rynku – Etap 1
czytaj więcej
13. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego
czytaj więcej
14. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia
czytaj więcej
15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasta Płońsk – etap II
czytaj więcej
16. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie
czytaj więcej
17. Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn
czytaj więcej
18. Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi
czytaj więcej
19. OZE w Gminie Nadarzyn
czytaj więcej
20. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz powiecie pułtuskim
czytaj więcej
21. Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych
czytaj więcej
22. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku
czytaj więcej
23. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych
czytaj więcej
24. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze
czytaj więcej
25. Projekt pt. „Rewitalizacja. Per causam ad animi”
czytaj więcej
26. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie
czytaj więcej
27. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II
czytaj więcej
28. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie
czytaj więcej
29. Muzeum Wycinanki Polskiej
czytaj więcej
30. Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C
czytaj więcej
31. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne
czytaj więcej
32. Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów
czytaj więcej
33. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka
czytaj więcej
34. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
czytaj więcej
35. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej
czytaj więcej
36. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
czytaj więcej
37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie
czytaj więcej
38. Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka
czytaj więcej
39. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec
czytaj więcej
40. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych
czytaj więcej
41. Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne.
czytaj więcej
42. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz
czytaj więcej
43. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych
czytaj więcej