Zielone Fundusze Europejskie

Kategoria – Zielone Fundusze Europejskie

1 osoba może zagłosować raz dziennie.

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie
czytaj więcej
2. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie – etap II – wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta”
czytaj więcej
3. Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap II
czytaj więcej
4. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Pokrzywnica
czytaj więcej
5. Wymiana czynnika grzewczego w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków w gminie Płońsk
czytaj więcej
6. Termomodernizacja oraz poprawa efektywność energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Raciąż
czytaj więcej
7. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH PRZY UL. SADKOWSKIEJ 19 W RADOMIU
czytaj więcej
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki
czytaj więcej
9. Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap
czytaj więcej
10. „Sochaczewski Eko-bus”
czytaj więcej
11. Tytuł projektu (z umowy): (Pole obowiązkowe) Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych w Wyszkowie – etap I
czytaj więcej
12. REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU RYNKU – ETAP 1
czytaj więcej
13. Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego
czytaj więcej
14. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w Gminie Czarnia”
czytaj więcej
15. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk – etap II
czytaj więcej
16. „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie”
czytaj więcej
17. Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn
czytaj więcej
18. „Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi”
czytaj więcej
19. OZE w Gminie Nadarzyn
czytaj więcej
20. Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim
czytaj więcej
21. Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” w Ostrowi Mazowieckiej i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych
czytaj więcej
22. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego „Dolina Wkry w Pomiechówku
czytaj więcej
23. Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystania – aranżacja ekspozycji w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze z zastosowaniem technologii audiowizualnych
czytaj więcej
24. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze”
czytaj więcej
25. Projekt pt. „Rewitalizacja. Per causam ad animi”
czytaj więcej
26. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie
czytaj więcej
27. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II
czytaj więcej
28. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie
czytaj więcej
29. Muzeum Wycinanki Polskiej
czytaj więcej
30. Poprawa efektywności energetycznej budynku Instytutu Matki i Dziecka – termomodernizacja budynku C
czytaj więcej
31. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki adaptacji zabytkowych obiektów na potrzeby kulturalne
czytaj więcej
32. ,,Odnawialne źródła energii w gminach nadbużańskich Jabłonna Lacka, Ceranów”
czytaj więcej
33. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Płocka”
czytaj więcej
34. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie warszawskim zachodnim wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii„
czytaj więcej
35. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej
czytaj więcej
36. Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I
czytaj więcej
37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Węgrowie
czytaj więcej
38. „Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka”
czytaj więcej
39. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec
czytaj więcej
40. „Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych”
czytaj więcej
41. Odnawialne źródła energii w gminie Ostrów Mazowiecka
czytaj więcej
42. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubowidz
czytaj więcej
43. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych
czytaj więcej