CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

Z@OPIEKOWANI – wsparcie osób niesamodzielnych w Warszawie

Opaska SOS dla osób niewychodzących z domu (źródło: Urząd m.st. Warszawy)

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Miasto stołeczne Warszawa

Tytuł projektu: Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie

Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy. Łącznie 66 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy w wieku 60+ otrzymało kompleksowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania połączonych z teleopieką i pomocą wolontariuszy. Uczestnicy projektu mieli zapewnioną profesjonalną opiekę w wymiarze i zakresie uwzględniającym ich indywidualne potrzeby – usługi opiekuńcze były przyznawane na podstawie szczegółowej diagnozy potrzeb. Każdy z uczestników projektu skorzystał z usług profesjonalnych opiekunów osób starszych: uzyskał wsparcie w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych (tj. sprzątanie, zakupy, pomoc w spożywaniu posiłku, załatwianie spraw urzędowych itp.).

Łącznie zrealizowano 29 400 godzin usług opiekuńczych. Aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa uczestników projektu zaplanowano dla nich dodatkowo wsparcie w postaci teleopieki 24/7, dzięki której mogli w łatwy i szybki sposób wezwać pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Na terenie siedmiu dzielnic Warszawy pilotażowo przetestowano dwa różne zestawy teleopieki. Osoby niewychodzące z domu mogły wezwać pomoc przez wciśnięcie przycisku SOS, dzięki wodoodpornej opasce i specjalnej centralce telefonicznej umożliwiającej dwustronną komunikację z centrum teleopieki. Osoby mobilne otrzymały tablet i opaskę z przyciskiem SOS, GPS, detektorem upadku, funkcją monitorowania tętna i przypominania o zażyciu leków. Opaska umożliwiała też kontakt z centrum teleopieki i odbieranie połączeń. Dzięki tabletom we wzmocnionej obudowie z przyciskiem SOS seniorzy mogli m.in. rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczyć pamięć i rozmawiać z innymi uczestnikami projektu lub rodziną. Dodatkowo wolontariusze pomagali seniorom poznać możliwości internetu, uczyli ich obsługi tabletu, spędzali z nimi czas na rozmowach i spacerach.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON oraz we współpracy z siedmioma ośrodkami pomocy społecznej.