PROJEKTY

Termomodernizacja budynków szkół w gminie Wiązowna

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Urząd Gminy Wiązowna

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 53 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Wiązownie przy ul. Kościelnej 20

W 2015 r. zdecydowaliśmy się na jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół Gminy Wiązowna w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach tego przedsięwzięcia – unikalnego na skalę kraju – wykonano m.in. termomodernizację dwóch szkół: w Wiązownie oraz w Gliniance. Dzięki temu po raz pierwszy od lat warunki lokalowe w naszej edukacji wyprzedzają potrzeby. Mamy zapas miejsc w szkołach dzięki czemu rozwój naszej gminy i napływ nowych mieszkańców nie wiąże się już z ciasnotą w szkołach. Nasze dzieci od września 2018 r. uczą się tylko na jedną zmianę. Większość rodziców naszych 6-latków bez obaw wysłało swoje dzieci do zerówek szkolnych, bo mamy tam przygotowane świetne warunki.

W ramach zgłaszanego projektu wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymieniono stolarkę/ślusarkę zewnętrzną, przebudowano urządzenia wentylacji mechanicznej oraz urządzenia grzewcze i podłączono je do istniejącego źródła ciepła, zastosowano źródła ciepła o lepszej sprawności takie jak pompy ciepła i urządzenia fotowoltaiczne o mocy do 40 kW oraz kolektory słonecznych.

Celem ogólnym projektu była poprawa efektywności energetycznej oraz skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Wiązowna, powodujące wzrost jakości życia w regionie poprzez  poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynkach użyteczności publicznej. Wśród celów bezpośrednich znalazły się m.in.: ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery powstających wskutek wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii; wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii, przede wszystkim ograniczających zanieczyszczenia powstające u źródła; redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery; ochrona, promocja i większa dbałość społeczności gminy o unikalne dziedzictwo przyrodnicze Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz tereny go otaczające; wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej; realizacja projektu promującego niskoemisyjność, oszczędność energii i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.