PROJEKTY

Termomodernizacja budynków w trzech powiatach: ciechanowski, mławski, płocki

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Sanktuarium diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego, powiatu ciechanowskiego oraz powiatu płockiego

Projekt polegał na poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej sześciu budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie trzech powiatów. Zakładał głęboką termomodernizację jak też zastosowanie źródeł ogrzewania i energii elektrycznej z OZE (pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne). Jego realizacja doprowadziła do poprawy efektywności energetycznej budynków łącznie o ponad 74 % oraz redukcji emisji CO2 o ponad 71 %.

Projekt ma duże znaczenie dla poprawy jakości powietrza ale także poprawy komfortu osób korzystających z obiektów. Obiekty te to: zabytkowy zespół klasztorny w Ratowie z XVIII w., – miejsce kultu a także centrum działalności kulturalnej i edukacyjnej w gminie wiejskiej Radzanów, 2 budynki Centrum Rozwoju Rodziny (w Ratowie oraz Ciechanowie), w których realizowane są zajęcia kreatywne, edukacyjne, z zakresu profilaktyki uzależnień, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w której zgromadzone są białe kruki, w tym najstarsze księgi z Polsce (z XII w.) oraz 2 budynki Domu Księży Emerytów w Płocku. Wszystkie działania realizowane w tych budynkach na rzecz mieszkańców Mazowsza są bezpłatne. Projekt został zrealizowany na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) płocko-ciechanowskim, dlatego też jego realizacja służy również poprawie jakości życia najuboższych mieszkańców Mazowsza.  Jego innowacyjność polega na zastosowaniu różnych źródeł energii z OZE, w tym pomp: gruntowej poziomej, gruntowej pionowej, powietrznej – elektrycznej i gazowej w korelacji z ograniczającymi zużycie energii elektrycznej instalacjami PV a także na umiejętności pozyskania różnorodnych partnerów do osiągania celów społecznych. Beneficjent zrealizował projekt w partnerstwie z sześcioma partnerami. Poza czterema innymi kościelnymi podmiotami partnerem był Powiat Mławski i Gmina Czerwińsk, co dowodzi efektywnej współpracy prywatnych właścicieli obiektów użyteczności publicznej  z samorządem na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców.