PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Rewitalizacja kamienicy na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Tytuł projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi

Muzeum Kultury Kurpiowskiej użytkuje zabudowaną nieruchomość w Ostrołęce przy ul. Gen. J. Bema 8, gdzie znajduje się główna siedziba. W 2015 roku została wykupiona nieruchomość sąsiadująca. Złożono wniosek o dofinasowanie z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowej kamienicy. Celem projektu było przywrócenie jej dawnej świetności a jednocześnie nadanie budynkowi oraz pozostałym do niego przyległym, nowoczesnej funkcjonalności.

Projekt obejmował:

  • Konserwację piwnic z połowy XVI wieku,
  • Remont i modernizację przestrzeni wystawienniczej wraz z poddaszem i dachem,
  • Remont i modernizację przestrzeni obsługi zwiedzających oraz przestrzeni przeznaczonej na działalność edukacyjną,
  • Remont i modernizację budynku biurowego z przeznaczeniem na magazyny zbiorów, serwerownię,
  • Budowę nowej kubatury z przeznaczeniem na kawiarnię oraz salę wystaw stałych,
  • Rewitalizację nieruchomości (przestrzeń między budynkami, parking, ogrodzenie)
  • Zwiększenie dostępności wszystkich obiektów muzealnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy, a w szczególności XVI-wiecznych piwnic, włączyła do przestrzeni publicznej najstarsze zachowane mury w mieście. Dzięki projektowi muzeum zyskało nowe powierzchnie na stałe ekspozycje. Zwiększona powierzchnia na działalność edukacyjną umożliwiła poszerzenie dotychczasowej oferty Muzeum. Została utworzona pracownia etnodizajnu. Obiekt został w całości udostępniony zwiedzającym i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.