PROJEKTY

Remont kościoła Świętej Trójcy w Warszawie

1 osoba może zagłosować raz dziennie
na 1 projekt w ramach każdej kategorii

Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

Tytuł projektu: Remont i przebudowa ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy w Warszawie – etap I

Celem remontu i przebudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie było poprawienie warunków użytkowania świątyni przez zbór oraz osoby ją odwiedzające, a także zadbanie o stan techniczny obiektu i jego estetykę. Prace objęły wdrożenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda w ryzalicie wschodnim, dostępna z poziomu terenu, z przystankami na najważniejszych kondygnacjach; pochylnia z poręczami; dostosowanie toalet), zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi i budynku (czujki dymu, instalacja hydrantowa, drogi ewakuacyjne z oświetleniem awaryjnym, nowa instalacja odgromowa, renowacja konstrukcji budynku – w tym kopuły, instalacja wentylacji i napowietrzania pomieszczeń), poprawę komfortu użytkowania (nowe toalety – również jedna dostosowana dla matek z dziećmi, sala dla rodziców i dzieci; nowe wygodne ławki i krzesła z opcją łączenia oraz składane fotele audytoryjne na I emporze), oraz wzbogacenie walorów estetycznych (nowoczesny system iluminacji umożliwiający programowanie, renowacja zabytkowych elementów wnętrza, wymiana podłóg i wykładzin). Wszystkie działania przeprowadzono z uwzględnieniem zabytkowego charakteru kościoła oraz jego funkcji użytkowych. Przeprowadzona renowacja pozwoliła na szersze otwarcie się na osoby zwiedzające oraz rozszerzenie bezpłatnej oferty kulturalnej kościoła (spotkania, koncerty, wystawy), dostępnej dla osób w każdym wieku, bez względu na posiadaną niepełnosprawność ruchową oraz bariery językowe (przygotowano materiały i oprowadzania kuratorskie po kościele w kilku językach obcych).